Autocad Array Komutu ve Kullanımı

Bu Yazıda Array Komutunun Kullanımı Anlatılmaktadır…

Array bize bir veya birkaç vektörü simetrik şŸekilde, bizim belirteceğŸimiz mesafelerde ve sayıda çoğŸaltacaktır. ǖrnek olarak aşŸağŸıdaki çizim ile başŸlayalım;

 

array1 446x600 Autocad Array Komutu ve Kullanımıarray komutu

Yukarıda bir dikdörtgen çizilmişŸ. Bu dikdörtgeni 20 cm yatayda ve 20 cm düşŸeyde aralıklarla 4 adet yapmak istiyoruz. Bunun için önce cursor yardımı ile dikdörtgenimizi seçili hale getirip, komut satırına `€œarray`€ komutunu yazalım.

Ardından da yukarıdaki şŸekilde gösterildiğŸi gibi bir ekran belirecektir. Bu ekranda

Rows: DüşŸey eksende seçtiğŸimiz çizimin kaç adet olması gerektiğŸi

Columns: Yatay eksende seçtiğŸimiz çizimin kaç adet olması gerektiğŸi

Row offset: DüşŸeydeki aralık

Column offset: Yataydaki aralık

Olmak üzere bu parametreleri girmemizi isteyecektir. Burada

Angle of array: ise yanındaki tuşŸa bastığŸımızda bu aralıkları iki nokta belirtmek sureti ile belirlememizi sağŸlayacaktır. ǖrneğŸimizde 20 düşŸey ve 20 yatay mesafe olarak belirlediğŸimiz için kutucuğŸu yukarıdaki şŸekilde düzenliyoruz.

array2 Autocad Array Komutu ve Kullanımıarray komutuArdından OK tuşŸuna bastığŸımızda;

array3 Autocad Array Komutu ve Kullanımıarray komutu

GördüğŸünüz gibi belirttiğŸimiz mesafede çoğŸaltma işŸlemi gerçekleşŸti. Az önceki ekranda bulunan polar array kutucuğŸuna bastığŸımızda aşŸağŸıdaki ekran belirecektir;

array4 Autocad Array Komutu ve Kullanımıarray komutu

şžekilden de anlayacağŸınız üzere bu da bize polar şŸekilde yani çembersel bir eksende çoğŸaltma işŸlemi için kullanılacaktır.

Center point kısmında ister x-y koordinat düzlemlerini girerek bu çemberin merkezini belirtelim veya yanındaki kutucuğŸa basarak cursor yardımı ile merkezi belirleyelim. Ardından da total numbers of items kısmından kaç adet çoğŸaltılmışŸ olacağŸını girdiğŸimizde kalan kısım angle of fill olacak. Buradan da kaç derecelik bir yayda çoğŸaltma işŸlemi gerçekleşŸecek bunu belirliyoruz ǖrn 180 yaptığŸımızda bir çemberin yarım yayı kısmında veya 360 seçtiğŸimizde tüm çevreye eşŸit şŸekilde çoğŸaltma işŸlemi gerçekleşŸecektir.

İlerleyen derslerde bu konuya daha ayrıntılı şŸekilde değŸinilecektir. Temel olarak özellikler ve kullanımı bu şŸekildedir.

Array komutunun kısayolu olan `€œar`€ komutunu kullanarak array komutunu aktif hale getirebiliriz.