Photoshop Yüz DeğŸişŸtirme

NOT : BU TİP DURUMLARDA ǖNEMLİ OLAN RESİMLERİN YǖNLERİNİN TUTMASIDIR YANİ PROFİLDEN LJEKİLMİşž BİR RESME DǜZ LJEKİLMİşž BİR RESİM EKLERSENİZ BAşžARISIZ OLABİLİR VS..

1-iki resim ps de açılır

2-yüzünü kesecegimiz resim duplicate edilir (ctrl+j)

3-lasso tool ile yuz düzgün bir şŸekilde seçilmeye çalışŸılır ve SAG TIKLAYIP LAYER VİA CUT DENİR4-MOVE TOOL YARDIMIYLA BU LAYER DİGER RESİM ǜZERİNE ATILIR

5-CTRL + T DENİR DAHA SONRA SAG TIKLNIR WARP SELJİLİR

6-DAHA SONRA NOKTALAR YARDIMIYLA RESİMDEKİ YUZLE YENİ YUZ BİRBİRİNE UYGUN HALE GETİRİLMEYE LJALIşžILIR

8-İMAGE >ADKUSTMENTS >CURVES SELJİLRİ BURASI ǖNEMLİ BURDA DİKKATLİ VE İNCE Bİ şžEKİLDE RENK TUTURULMAYA LJALIşžILIR

9-SMUDGE TOOL YARDIMIYLA RESİMİN KENARLARI LJAKİşžTİRİLEREK AYNI şžEKLE SOKULUR


11-LAYER PENCERESİNDEN LAYERLARDAN BİRİ SAG TIKLANIR MERGE VİSİPLE DENİR

12- CLONE SATMP TOOL YARDIMIYLA DǜşžÇœK OPACİLİTY DEGERİ İLE YAKIN BǖLGELERED RENK FARKI VEYA FSAAZLALIK OLAN YERLERE RUTUSH YAPILIR

13-İşžTE SONULJLAR

Hazırlayan:Murat