Tavla Nasıl Oynanır

Tavla Nasıl Oynanır

GİRİşž

Tavla, tarihi çok eskilere dayanan bir masa üstü oyunu. Türkiye`€™de insanların çoğŸu tarafından bilinen, dünyada da oldukça yaygın olan ve turnuvaları düzenlenen bir oyun.

Amatörler tavlada başŸarının tamamen zarlara, yani şŸansa bağŸlı olduğŸunu düşŸünürler. Tecrübeli oyunculara göre ise iyi bir oyun stratejisi zarlardan çok daha önemlidir. Tavla Nasıl Oynanır yazımızda mümkün olduğŸu kadar basit bir biçimde tavla temel oyun kurallarını anlatmaya çalışŸacağŸız. Resimli anlatım bir parça açıklayıcı olsa da, oyun kurallarını iyice anlamak için oynamayı bilen biri ile pratik yapmanızda fayda var.

TAVLANIN İLJERİğžİ

Tavla, iki kişŸi arasında oynanan bir zar oyunudur. Tavla; tavla tahtası, iki adet zar ve iki farklı renkteki toplam otuz adet pul ile oynanır.

TAVLANIN AMACI

Oyunda amaç, kendi pullarını rakipten daha önce toplamaktır.

BAşžLANGILJ DİZİLİMİ

Tavlada taşŸların dizilişŸi şŸekildeki gibidir.

TOPLAMA BǖLGESİ

Pulları toplamak için önce tamamını kendi toplama bölgenize getirmeniz gerekir. şžekilde 1-6 numaralı bölge kırmızı oyuncunun, 19-24 numaralı bölge siyah oyuncunun toplama bölgesidir.

OYUNA BAşžLAMA

Her iki oyuncu birer zar atar, büyük zarı atan oyuna başŸlar. Aynı zar geldiğŸi taktirde eşŸitlik bozulana kadar zarlar yeniden atılır.

PULLARIN HAREKETİ

Oyuncu iki zar atar ve kendi pullarından istediğŸini zar üzerindeki sayı kadar ilerler. Pullar tek yönlü ilerleyebilir. Resimdeki siyah oyuncu 1`€™den 24`€™e doğŸru, kırmızı oyuncu ise 24`€™den 1`€™e doğŸru pullarını ilerletebilir.

  • Pul ancak atılan zar kadar ilerleyebilir, daha az ya da fazla sayıda hareket edemez.
  • Pulları ilerletirken rakibin ya da kendinizin pulları üzerinden atlatabilirsiniz.
  • İlerleteceğŸiniz pulun gelmesi gereken yerde iki ya da daha fazla rakip pulu varsa o pulu hareket ettiremezsiniz. ǖrnek: BaşŸlangıç diziliminde oyuncu 5-5 attıysa, 1 numaralı hanedeki pullarını oynayamaz, çünkü 5 sıra ilerleyeceğŸi noktada rakibin pulları var.

İki zar için farklı pulları oynamak zorunluluğŸu yoktur; aynı pulu iki zar için ayrı ayrı ilerletebilirsiniz. ǖrnek : BaşŸlangıç diziliminde 5-3 atan oyuncu, 1 numaralı hanedeki pulunu önce 3, sonra 5 oynayarak 8 numaralı haneye getirebilir.

LJİFT ATMA

İki zar da aynı geldiğŸinde buna çift atma denir (1-1, 3-3, 6-6 gibi). LJift atan oyuncu fazladan iki hareket daha yapar. ǖrnek : 4-2 atan oyuncu, bir pulunu 4, bir pulunu da 2 ilerletir. 3-3 AttığŸında ise dört pulunu 3 kare ilerletir.

PUL KIRMA

İlerlettiğŸiniz pulun geldiğŸi yerde rakibin tek pulu var ise rakip pulu kaldırıp yerine kendi pulunuzu koyar ve rakip pulu kırmışŸ olursunuz. Pulu kırılan rakip sıradaki zarında önce kırık pulunu oyuna sokmak zorundadır; kırık pullar oyuna girmeden başŸka pulunu hareket ettiremez.KIRIK PULU OYUNA SOKMA

Kırılan pulu oyuna sokabilmek için rakibin toplama bölgesinde boşŸ bir alan olmalı ve o alana pulunuzu koyabilecek bir zar atmalısınız. ǖrnek: şžekilde kırmızı oyuncunun bir pulu kırılmışŸ durumda. AtacağŸı zar ile siyah oyuncunun toplama alanında (1-6 arasındaki haneler) boşŸ olan 1 ya da 2 numaralı hanelerden birine pulunu koymak zorunda. AttığŸı iki zardan biri 1 ya da 2 gelirse pulunu zara denk gelen haneye koyup diğŸer zar ile istediğŸi pulu oynar. 1 Ya da 2 atamadığŸı taktirde (örn: 5-3) pulunu koyamadığŸı için başŸka hamle yapamaz ve sıra yeniden siyah oyuncuya geçer.

Kırık pulu olan oyuncunun uygun zar atamadığŸı için pulunu oyuna sokamadığŸı duruma `€œGele Atma`€ denir.

KAPI ALMA

Oyuncu iki pulunu üst üste getirdiğŸinde kapı almışŸ olur ve rakip o pulları kıramaz.

ALTI KAPIYA ALMA

Bir oyuncu yan yana 6 hanede kapı aldığŸında, rakibin geride kalan pulları hangi zarı atarsa atsın o alanı geçemeyeceğŸinden altı kapıya alınmışŸ olur.

PULLARI TOPLAMA

Pulları toplamaya başŸlamak için tüm pullarınızı toplama bölgesine sokmuşŸ olmanız gerekir. ǖrnek : şžekilde siyah oyuncu tüm pullarını toplama bölgesine sokmuşŸ olduğŸu için artık  pul toplamaya başŸlayabilir. Kırmızı oyuncunun pul toplamaya başŸlayabilmesi için önce dışŸarıdaki 5 adet pulunu toplama bölgesine sokması gerekir.

Atılan zarın bulunduğŸu hanede pul varsa toplanır. şžekildeki oyunda siyah 3-1 atmışŸ, 1 numaralı haneden 1, 3 numaralı haneden 1 pul alır ve sıra kırmızıya geçer.

EğŸer atılan zarlardan birinin bulunduğŸu hanede pul yok ise, herhangi bir pulunu zar kadar oynar. şžekilde siyah oyuncu 2 atmışŸ olsaydı,  2 numaralı hanede pul olmadığŸı için istediğŸi bir pulunu iki hane ilerletecekti.

Atılan zarın bulunduğŸu hanede pul yok, ama zar kadar ilerletebileceğŸi bir pul da yok ise sıranın en başŸındaki pulunu toplar.  ǖrnek : şžekilde siyah oyuncu 6-1 atmışŸ. 6 Hanesinde pul yok, ama 6 ilerletebileceğŸi bir pulu da yok. Bu sebeple sıranın en başŸındaki, yani 4 hanesindeki bir adet pulu toplar. AttığŸı diğŸer zar 1, ama 1 numaralı hanede de pulu yok. Bu durumda 2,3 ya da 4 numaralı hanelerden istediğŸi bir pulunu 1 hane ilerletir.

OYUNU KAZANMA VE PUANLAMA

Tavla oyununda tüm pullarını önce tamamlayan oyuncu oyunu kazanır. Kazanan oyuncu son pulunu aldığŸı anda, rakip oyuncu da tüm pulları toplama bölgesine sokmuşŸ ise kazanan oyuncu 1 puan alır. Rakip oyuncunun henüz toplama bölgesine getiremediğŸi pulu kalmışŸsa bu kazanç şŸekline `€œMars`€ denir ve mars eden oyuncu 2 puan alır.

Bir oyun partisinin kaç puanda biteceğŸine oyun başŸlarken beraber karar verilir. Oyundaki şŸans faktörü düşŸünülerek en az birkaç el oynanarak kazananın belirlenmesi daha uygundur. Zarların 6-6 gelmesine düşŸeşŸ denir