Zyxel 661H-61 Adsl modem Kurulumu

1- Telekomdan gelen iki tel hat RJ 11 konnektor`€™un ortadaki iki ucuna , konnektor de modem`€™in arka tarafında ADSL yazan yere takılır.

2- Splitter ile bağŸlantıda telekomdan gelen hat splitter`€™in `€œline`€ kısmına takılır. `€œmodem`€ yazan kısımdan ADSL modeme, `€œphone`€ yazan kısımdan da telefona bağŸlantı yapılır.

661HW-61`€™in telnet ile ulaşŸılan menulü arayüzü olduğŸu gibi, web browser programlarıyla ulaşŸılabilen web arayüzü de vardır. ǜrünü web arayüzünden ayarlamak için ilk önce cihazın 1.2.3.4 nolu portlarından birine bilgisayarınzı direkt olarak veya hub/switch vasıtasıyla bağŸlayınız. Cihazın LAN portunun IP adresi 192.168.1.1 (255.255.255.0) dır. Bu yüzden bizim IP adresimiz de 192.168.1.0`€™netwotkünden bir IP adresi olmalıdır. PC`€™nin IP adresini 192.168.1.1 olmamak şŸartıyla 192.168.1.x şŸeklinde vermeliyiz. Alt ağŸ maskesi (Subnet Mask ) olarak 255.255.255.0 , ağŸ geçidi (Default Gateway) olarak da 192.168.1.1 vermeliyiz.

DNS ayarları ve dikkat edilecek hususlar

DNS server IP adresi olarak TTnet`€™in DNS server`€™larından birinin IP adresi verilebilir. (212.156.4.1, 212.156.4.2, 212.156.4.6, 212.156.4.7) Bu IP adresleri değŸişŸebileceğŸinden problem yaşŸamamak ve en geçerli DNS server`€™u kullanmak için DNS server olarak 662`€™in IP adresi, 192.168.1.1, DNS server adresi olarak girilebilir.

Veya bilgisayara IP adresini elle vermek yerine IP konfigurasyonunu otomatik olarak aldırabiliriz. Bu durumda bilgisayar 192.168.1.33 veya bu değŸerden daha büyük bir IP adresi alacaktır. DNS server IP adreslerini de otomatik al seçebilirsiniz. Bu durumda DNS server IP adresi olarak router`€™un IP adresi alınacaktır. Veya yukarıda belirtilen DNS server IP adreslerini sabit olarak girebilirsiniz.

IP adresini elle verdikten veya otomatik olarak aldıktan sonra web browser programını (Internet Explorer, Netscape..) çalışŸtırın. Adresi satırına 192.168.1.1 yazın. Password olarak `€œ1234`€ girdikten sonra yeni şŸifre girmeniz için router sizi uyarır. Yeni şŸifrenizi 2 defa girip `€œApply`€ butonuna basabilir veya `€œIgnore`€ deyip default şŸifreyle girişŸi yapabilirsiniz. (Not:Güvenlik açsınıdan şŸifre değŸişŸikliğŸi önemle tavsiye edilir. Bütün ZyXEL ürünlerinin şŸifresi `€œ1234`€ olduğŸundan başŸka biri router`€™a bağŸlanıp ayarlarını değŸişŸtirebilir.) şžifreyi girdikten sonra karşŸımıza aşŸağŸıdaki ekran gelecektir.

Sol taraftaki Wizard Setup linkine tıklayın. Mode `€œRouting`€ olarak seçilmelidir. Encapsulation PPPoE veya PPPoA, Multiplex LLC veya VC, VPI `€œ8`€, VCI `€œ35`€seçilmelidir.(Not: Bu değŸerler santralden santrale değŸişŸen değŸerlerdir.) (Not:ǜrün ADSL linki yandıktan sonra 1-2 dakika bekletilirse PPPoA/PPPoE, LLC/VC değŸerlerini kendisi otomatik olarak yakayalacaktır.) Bizim örneğŸimizde PPPoA ve VC değŸerleri santralden yakalandı. `€œNext`€ tuşŸu ile bir sonraki ekrana geçilir. EğŸer PPPoE seçildiyse Service Name alanı çıkar. Bu alan boşŸ bırakılmalıdır. User Name olarak telekom tarafından size verilen kullanıcı adı sonuna @ttnet uzantısı yazılarak girilir. Password kısmına şŸifrenizi giriniz. IP Address kısmında size verilen IP adresi sabit(static) bile olsa Obtain an IP Address Automatically seçeneğŸi seçilmelidir. Connection kısmında Connect on Demand seçilmelidir. Max Idle Timeout `€œ0`€ dır ve öyle kalmalıdır. Bu durumda cihaz açılınca `€œIdle`€ konumda bekler, iç taraftan (LAN`€™dan) istek gelince hat `€œUP`€ olup karşŸı server`€™dan IP adresi alır. EğŸer cihazın açıldıktan sonra hattın direkt `€œUP`€ olması isteniyorsa (talep gelmesine gerek yoktur.) `€œNailed-Up Connection`€ seçili olmalıdır. Network Address Translation `€œSUA Only`€ seçilip `€œNext`€ tuşŸu ile bir sonraki ekrana geçilmelidir. Bir sonraki ekranda kontrol etmemiz için şŸimdiye kadar girilen bilgiler listelenir. Bizim girmediğŸimiz ama default ayarlarda var olan LAN Information kısmı da görülür. Burada görüldüğŸü gibi default ayarlarda cihazın LAN IP adresi 192.168.1.1, Subnet maskı 255.255.255.0, DHCP ON, Client IP Pool Starting Address (dağŸıtılacak IP adreslerinin başŸlangıcı) 192.168.1.33, Size of Client IP Pool (DağŸıtılacak IP adresi sayısı) 32`€™dir. Bu değŸerler daha sonra değŸişŸtirilebilir. `€œSave Settings`€ butonuna basılarak ayarlar kaydedilir. Bir sonraki ekranda LAN connections kısmında Test your Ethernet Connection`€™un karşŸısında PASS yazısını görürüz. Bu LAN testini geçtiğŸini gösterir. AşŸağŸıda bir takım testler daha vardır. `€œStart Diagnose`€ butonuna basınca cihaz testleri tamamlayabilmesi için sizden 20 sn beklemenizi isteyecek ve bu süre sonunda test sonuçlarını bildirecektir.

Test ADSL synchronization testi fiziksel olarak karşŸı tarafa bağŸlı olup olmadığŸınızı test eder.

Test ADSL(ATM OAM) loopback testi geçmeyebilir. Bu karşŸı sistemin loopback ayarına bağŸlıdır.

Test PPP/PPPoE server connection testi karşŸı server`€™a bağŸlantıyı test eder.

Ping default gateway testi router`€™un default gateway`€™ine ping atıp atamadığŸını test eder.

Bu dört testen en az 1 ve 3`€™numaralı testlerin geçmesi lazım ve bu testler geçildikten sonra artık router Internet`€™e bağŸlanmışŸtır Daha sonra arkadaki bilgisayarın da çıkabileceğŸini test edebilirsiniz.

PORT YǖNLENDİRME(SERVER BARINDIRMA)

Kullanıcıların en çok yapmak istedikleri uygulamaların başŸında router arkasındaki bir bilgisayara web server, mail server kurmak ve bunu Internet`€™e açmak gelir. Veya içerideki bir bilgisayarın masaüstüne ulaşŸmak istenir. Web server için 80 nolu portu, mail server için 25 ve 110 nolu portu, uzak masaüstü bağŸlantısı için 3389 nolu portu arkadaki PC`€™ye yönlendirmek gerekir. 192.168.1.2 IP adresli bilgisayarda web server, 192.168.1.8 IP adresli bilgisayarda mail server, 192.168.1.15 IP adresli bilgisayarda da Terminal server (uzak masaüstü bağŸlantısı yapmak için) olduğŸunu farzedelim. Bunlar bizim kabul ettiğŸimiz örnek değŸerlerdir.

Cihaza web arayüzünden bağŸlanın. Advanced Setup altındaki NAT linkine tıklayın. SUA Only seçeneğŸinin karşŸısındaki `€œEdit Details`€ linkine tıklayın. Açılan pencerede yönlendirmek istediğŸimiz port numaralarının başŸlangıç değŸerini Start Port No, bitişŸ değŸerini End Port No, portların yönlendirileceğŸi lokal IP adresini IP Address yazan alana yazın. BaşŸlangıç ve bitişŸ değŸerleri aynı ise her iki alana da aynı değŸeri yazın. EğŸer bütün portları arkadaki tek bir PC`€™ye yönlendirmek veya 2.3.4… satırlarında yazan portların haricindeki portları tek bir PC`€™ye yönlendirmek istiyorsak 1. satırdaki IP adres kısmına bu PC`€™nin IP adresini yazın. `€œSave`€ butonuan basarak ayarları kaydedin. Bizim örneğŸimizin bu sayfaya yazılışŸı aşŸağŸıdaki gibidir.

661HW-61 modelinde statefull firewall özelliğŸi olduğŸundan dolayı dışŸarıdan içeriye gelen isteklere izin verilmez. Yalnızca içeriden dışŸarıya yapılan isteklere cevap olarak gelen paketlere izin verilir. Buna Statefull özelliğŸi denir. DışŸarıdan içerideki server`€™lara ulaşŸmak için WAN to LAN yönünde uygun kuralları tanımlamak gerekir.Advanced Setup altındaki Firewall linkine tıklayın. Açılan penceredeki Rule Summary linkine tıklayın. Packet Direction bölümünden WAN to LAN seçin. GörüldüğŸü üzere bu yönde tanımlanmışŸ bir kural yoktur ve `€œDefault Policy: Block`€ görülür. Bu ayar, yazılan kural(lar)a uymayan paketlerin bloklanacağŸı anlamına gelir. Yeni bir kural eklemek için `€œAppend`€ butonuna basın. İlk kural web server`€™a gelen isteklere izin verilmesi için oluşŸturulacaktır. Source Address List kısmında `€œAny`€ kalsın. LJünkü web server`€™a kimin erişŸeceğŸi belli değŸildir. Destination Address List kısmındaki `€œAny`€ `€˜e tıkladıktan sonra `€œDelete`€ butonuyla silinmelidir. Burada sadece 192.168.1.2 olmalıdır. Destination Address kısmında Address Type olarak `€œSingle Address`€ seçildikten sonra `€œStart IP Address`€ kısımda 192.168.1.2 yazılır. `€œAdd`€ butonuna basılarak bu adres Destination Address List bölümüne atılır. Aynı şŸekilde Selected Services kısmındaki Any(TCP) ve Any(UDP) değŸerleri silinmelidir(Remove butonuna basarak) Available Services kısmından HTTP(TCP:80) seçilip sağŸ tarafa atılmalıdır. Sayfanın en yukarısında Action for Matched Packets:Forward seçilidir. Bunu değŸişŸtirmiyoruz, çünkü bu şŸartlara uyan paketi forward etmek istiyoruz. Sayfanın altındaki `€œApply`€ butonuna basarak kuralı onaylıyoruz.

Firewall – Rule Summary ekranına döndüğŸümüzde 1 no`€™lu kuralın oluşŸtuğŸunu görürüz.

Mail server`€™a erişŸilmesi için benzer şŸekilde `€œAppend`€ butonuna basarak 2 nolu kuralı oluşŸturuyoruz. Bu sefer IP adresi olarak 192.168.1.8 yazıyoruz. Available Services kısmından POP3(TCP:110) ve SMTP(TCP:25) seçip sağŸ tarada atıyoruz.

Terminal Server`€™a erişŸilmesi için 3 nolu kuralı oluşŸturuyoruz. Bu kuralı oluşŸtururken IP adresi olarak 192.168.1.15 yazıyoruz. Available Services kısmında 3389 portunun olmadığŸını görürüz. Available Services listesinde sık kullanılan(bilinen) servisler vardır. Edit Customized Services linkine tıklayarak yeni bir servis oluşŸturmamız gerekiyor. Firewall – Customized Services sayfasında 10 adet servis oluşŸturulabiliyor. 1 nolu linke basıyoruz. Service Name bölümüne hatırlatıcı olması açısından `€œTerminal Service`€ yazabiliriz. Service Type olarak TCP, UDP, TCP/UDP seçeneklerinden birini seçiyoruz. Bu seçim, servisin hangi protokolü kullandığŸına bağŸlıdır. Port Configuration bölümünde Single seçersek tek bir port numarası, Range seçersek aralık gireriz. `€œApply`€ butonuna basarak yaptıklarımızı kaydederiz. `€œBack`€ butonuyla kural oluşŸturma sayfasına geri döneriz. Artık Available Services listesinde `€œTeminal Service`€ diye bir servis olduğŸunu görürüz.Sonradan oluşŸturulan servislerin isimlerinin sol üst kısmında `€œ*`€ vardır. SağŸ tarafta Any(TCP) ve Any(UDP) değŸerleri geri dönmüşŸse bunları kaldırın. Yeni oluşŸturduğŸumuz servisi sağŸ tarafa atın. `€œApply`€ butonuna basarak kuralı saklayın. Firewall – Rule Summary ekranında oluşŸturduğŸumuz 3 kuralın özet görüntüsü aşŸağŸıdaki gibi olmalıdır.

Kural tanımlama bitmişŸtir. DiğŸer kuralları bu şŸekilde oluşŸturabiliriz. Sayfanın en üst solundaki `€œMain Menu`€ linkine tıklayıp diğŸer ayarlara geçebiliriz.

TMSS (Trend Micso Security Service) Kullanımı

TMSS Aktivasyonu

661HW`€™ nun Internet ayarları yapıldıktan sonra kullanıcılar web browser`€™u açıp herhangi bir web sayfasına girmek istediklerinde aşŸağŸıdaki uyarı sayfası görüntülenir.

Bu sayfada TMSS hizmetinin seçili olan cihazlarla birlikte verildiğŸi ve Internet`€™e bu cihaz üzerinden çıkan PC`€™leri korumayı amaçladığŸı ifade edilmektedir.Bu sayfa Continue butonuna basılarak geçilmelidir.

Bir sonraki sayfada bir defalığŸına mahsus Trend Micro ActiveX Control isimli programın yüklenmesi istenecektir.

Yukarıdaki program yüklendikten sonra otomaitk olarak aşŸağŸıdaki sayfa görüntülenir. Trend Micro tarafından sağŸlanan servislerin aktive edilmesi için `€œActivate My Services`€ butonuna basın.

Yukarıdaki butona tıkladıktan sonra takip edilmesi gereken adımları anlatan ekran çıkar. Next butonu ile devam edin. Kullancı bilgilerini aşŸağŸıdaki gibi girin.

Bir sonraki ekran girdiğŸiniz bilgilerin doğŸruluğŸunu kontrol etmenizi isteyecektir. Bilgileriniz kontrol edip `€œSubmit`€ butonuna bastıktan sonra mail adresinizi doğŸrulamak amacıyla posta kutunuza bir mail gönderilecektir. Posta kutunuza gelen mailde aşŸağŸıda görülen linki tıklayarak Trend Micro hesabınızı aktive edin.

Activate butonuna basıldıktan sonra aktivasyonun gerçekleşŸtiğŸini belirten bir sayfa gelir. Burada `€œTrend Micro Internet Security`€ isimli programın download edilip 60 günlüğŸüne kullanılabileceğŸi ifade ediliyor.`€Download Now`€ linkine basıp yaklaşŸık 30 MB`€™lık dosyayı indirip kurun. Aynı sayfadaki seri numarasını not edin. Dosyaya tıklayarak Trend Micro Internet Security`€™yi PC`€™nize kurun. Program kurulurken seri no isteyecektir. Not ettiğŸiniz seri numarasını girin.Program bilgisayarınızda bir virus programı varsa kaldırmanızı isteyecektir. EğŸer XP SP 2 kullanıyorsanız Windows Firewall`€™u da disable edecektir. LJünkü program Windows Firewall`€™un görevini kendisi yapacaktır.

Trend Micro Internet Security 2 aylık deneme sürümü olarak bilgisayarınıza kurulur.

Internet Explorer`€™un sağŸ üstüne eklenen Trend Micro ikonuna bastığŸınızda Trend Micro `€œDashboard`€ sayfası gelir. Default olarak `€œService Summary`€ ekranı görüntülenir. Burada cihazla beraber gelen servisler ve bu servislerin daha kaç gün kullanılabileceğŸi görülebilir. GörüldüğŸü üzere Trend Micro Internet Security yazılımı ve Parental Control servisleri 60 günlük deneme sürümleri olarak kullanılabilir.

Soldan 3. sekme olan `€œSecurity Scan`€ sayfasında PC`€™nizdeki güvenlik açıkları taranacak ve gerekli güncelleşŸtirmeler size söylenecektir. `€œParental Control`€ sayfasında yasaklanan kategorilere erişŸimle ilgili istatistikler bulunmaktadır.

Cihaz üzerinde TMSS Konfigurasyonu

661HW-61 üzerinde TMSS ayarlarını yapmak için web arayünden cihaza erişŸin, Advanced Setup bölümündeki TMSS linkine tıklayın.

`€œService Settings`€ alt sayfasında networkteki hangi PC`€™lerin Trend Micro servisine tabi olacağŸını belirliyorsunuz. Muaf tutmak istediğŸiniz PC`€™leri sağŸ taraftaki `€œComputer(s) to exclude:`€ bölümüne atmanız gerekiyor. `€œAutomatically display TMSS Web page every:`€ bölümünde TMSS Web sayfasının ne sıklıkla PC`€™lerde otomatik olarak görüntülenmesini ayarlıyorsunuz.

Virus Protection alt sayfasında cihazın ne sıklıkla Trend Micro Active Update server`€™u kontrol etmesi ayarlanıyor.Ayrıca ağŸdaki PC`€™ler üstünde Trend Micro antivirus programı olup olmadığŸı, var olan Trend Micro antivirus programının güncel olup olmadığŸı görüntülenir.

Parental Controls sayfasında kullanıcılar Internet`€™te surf yaparken hangi kategorilere ait sayfalara giremeyecekleri ve bloklamanın hangi zamanlarda geçerli olacağŸı ayarlanır.

adslistanbul.ttnet.net.tr